Úprava vody dokončena – Trnová má jednu z nejkvalitnějších pitných vod v ČR !

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás již dříve informovali, proces doladění úpravy vody v trnovském vodovodu je již u konce a dle sdělení odpovědných pracovníků je nyní kvalita trnovské vody na jedné z nejlepších úrovní v ČR.

Zástupci VaK Beroun i další odborníci, kteří se na procesu zdokonalení úpravy vody podíleli by měli zájem uspořádat seminář s občany Trnové, kde by byla shrnuta veškerá problematika úpravy vody v naší obci včetně doposud provedených opatření a nastíněn výhled, jakým směrem se celá situace s vodou bude ubírat v následujících měsících.

Setkání je plánováno jako přátelské a pracovní a bude organizováno ve spolupráci s naším sdružením SNK Čistá Trnová. Předběžně jsou pozváni doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. z firmy W&ET Team (autor originálního technického řešení), pan ředitel VaK Beroun Mgr. Jiří Paul, ing. Peroutka – auditor, vynikající zástupce hygieny MUDr. František Kožíšek, CSc (autor podrobné expertizy kvality vody z hygienického hlediska), případně i další zástupci Krajské hygienické stanice.

Předpokládaný termín bude v druhé polovině září, o přesném termínu Vás budeme informovat. Bude připravena krátká prezentace s dataprojekcí a následovat bude diskuse o všem, co bude Vás – občany zajímat.

Předpokládaný program semináře by zahrnoval následující body:

  • Představení změn v procesu úpravy vody v Trnové
  • Cenová politika VaK do dalšího období
  • Zpráva o přivaděči – jak to je s věcným břemenem, územním rozhodnutím, stavebním povolením, jaké překážky se mohou vyskytnout, reálný termín dokončení
  • Možnosti získání dotací,  spolupráce s Klíncem jako spoluinvestorem atd.
  • Diskuse s občany

O podrobnostech Vás budeme včas informovat.

Facebooktwittergoogle_plus

Voda v Trnové opět předmětem zájmu médií

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit na dva mediální příspěvky, které byly odvysílány dne 8.8.2016 a týkají se kvality vody v Trnové:

ČT1 – Události v regionech v 18:00
čas 8:24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/

CT1

Prima – Zprávy v 18:55
čas 3:14
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-8-8-2016

PRIMA

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich