Tradiční úklid obce Trnová proběhne 21.dubna

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás opět pozvali na “Tradiční úklid obce Trnová“.

Také Vám vadí, že je v obci stále větší nepořádek, všude se povalují lahve, igelity a odpadky? Také Vám vadí, že v obci a nejbližším okolí vznikají divoké skládky? Pojďme se společně OPĚT postarat o jarní úklid obce Trnová

KDY: v sobotu 21.dubna od 9:30 (do cca 12 hod).
KDE: sraz na kruhovém objezdu při vjezdu do obce

Pytle na odpad budou k dispozici, pracovní rukavice s sebou! Pozvánka v pdf formátu je ke stažení zde.

Těšíme se na setkání s Vámi !

„Čistá Trnová – žijme lépe“ ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů obce Trnová

Facebooktwittergoogle_plus

Jak to bylo s pravdomluvností starosty Moravčíka?

Na webu „Čistá Trnová – žijme lépe!“ jsme v textu z 29.12.2017 Starosta Moravčík porušil opět zákon – tentokrát o volbě prezidenta upozornili na skutečnost, že pan starosta Moravčík porušil Zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky tím, že zavčas nevyvěsil na elektronické desce obce oznámení o konání voleb prezidenta.

Na tutéž skutečnost si stěžovali i další občané. A to až do 2. ledna 2018, kdy se konečně – po šesti dnech prodlevy –  informace o volbě prezidenta republiky na webu obce objevila. Pan starosta však své pochybení (a to i v písemné podobě) popřel a trval na svém, že oznámení vyvěsil včas. Argumentoval tím, že na elektronické desce obce Trnová je u oznámení uvedeno datum zveřejnění 28.12. 2017, což je v souladu se zákonem.

Na tvrzení pana starosty Moravčíka, že vše bylo v pořádku, kterému bohužel uvěřil i Krajský úřad, reagovala Čistá Trnová článkem z 14.1.2018 Augiášův chlév na elektronické úřední desce naší obce. Dali jsme si za úkol zjistit, zda pan starosta uvedl či neuvedl pravdu svým spoluobčanům pokud tvrdil, že vše bylo v pořádku, zda sdělení neantedatoval. Navíc 27.2.2018 na jednání Zastupitelstva obce starosta Moravčík – jak je uvedeno v Zápise – „vysvětlil, že při oznamování o volbě prezidenta z jeho strany nedošlo k pochybení, neboť na úřední desce „kamenné“ bylo jím osobně vyvěšeno oznámení 27. 12. 2017 a na elektronické 28. 12. 2017, tj. tedy v poslední den, jak mělo být učiněno. Doplnil, že na stránkách obce jej viděl.“

JAK TO BYLO VE SKUTEČNOSTI?UDĚLEJTE SI ZÁVĚR SAMI!

V e-mailu zastupiteli Kopeckému z 27.2.2018 starosta Moravčík k jeho pochybnostem mimo jiné sdělil následující:

…uvádím, že informace o volbě prezidenta republiky byla vyvěšena na kamenné úřední desce obce dne 27.12.2017 a na elektronické úřední desce dne 28.12.2017… Tímto tedy považuji celou záležitost za vyřízenou.

Přeji příjemný den

S pozdravem – Štefan Moravčík – starosta

Slova starosty Moravčíka jsou však s příkrém rozporu se sdělením Kraje z 6.3.2018 z něhož vyjímáme:

…Krajský úřad Středočeského kraje musí konstatovat, že Vámi předložené doklady poukazují na to, že starosta uvedený volební úkol ve stanovené lhůtě nesplnil… Krajský úřad přijme opatření, spočívající v kontrole plnění volebních úkolů starosty obce Trnová v nadcházejících volbách do zastupitelstev obcí na podzim letošního roku.

Stanislava Krtičková – referentka oddělení správních agend – Krajského úřadu Středočeského kraje

NAMÍSTO EPITAFU: Z ODPOVĚDI KRAJE OBČANCE TRNOVÉ

…Krajský úřad Středočeského kraje v archivu dokumentů povinného subjektu provedl kontrolu zveřejněného dokumentu. Pokud by tvrzení žadatelky o manipulaci s webovou úřední deskou bylo pravdivé, jednalo by se pravděpodobně o spáchání trestného činu, jehož řešení spadá do působnosti orgánů činných v trestním řízení…

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ