III. OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELE KOPECKÉHO STAROSTOVI TRNOVÉ Š. MORAVČÍKOVI

Vážený pane starosto,

dne 15.5. jsem Vám zaslal osobní dopis, v němž jsem v bodech shrnul vše, co je třeba vyřešit v obci Trnová. Zejména pak naše závazky vůči občanům ve věcech, které jsme jim přislíbili v rámci volebního programu našich kandidátek před čtyřmi roky, respektive nových záležitostí, mně z nepochopitelných důvodů odkládaných či zdržovaných, jež měly být už dávno vyřešeny či alespoň v běhu řešení.

Opomenu skutečnost, že jste mi na dopis neodpověděl, na to jsem si ostatně zvyknul, protože se mi několikrát nedostalo odpovědi ani v kauzách, které jsem opíral o Zákon 106 . Je třeba si však uvědomit, že Vaše odmítání reagovat na mé podněty jako zastupitele nesmí nikterak souviset s Vaší možnou animozitou vůči mé osobě, neboť jako zastupitel předkládám návrhy a požadavky jménem našich voličů – občanů Trnové. Těm skládáme účty a oni nám za naši práci také vystavují účet… Nerad bych, aby tento nihilismus Obecního úřadu – akcentuji, že Obecní úřad ze zákona představují výhradně a  jen starosta a místostarosta obce – padal na hlavu zastupitelů ze SNK Čistá Trnová, respektive i jejich sympatizantů. Se vší vehementností Vás nabádám, abyste ihned vynaložil veškeré úsilí, aby se věci obecní řešily, respektive zdárně vyřešily.

Níže Vám, již poněkolikáté a bohužel bez výrazných posunů, předkládám seznam problémů a úkolů, jež Obecní úřad – tedy starosta a místostarosta obce – nejste schopni řešit, uplatňujete takzvanou „vyhnívací strategii“, kdy se o věcech ví, dokonce mluví, ale nekoná a skutek utek.

Vzhledem k tomu, že všechny Vaše dosavadní sliby zůstaly jen a jen v ústní podobě, rozhodl jsem se jít jedinou možnou cestou – jednotlivé body nechat zařadit jako zastupitel obce Trnové do programu řádného zasedání zastupitelstva obce (jak mi umožňuje zákon), které bude svoláno na 25.6. 2018 do budovy OÚ. Současně Vás upozorňuji na skutečnost, že žádám o zařazení jednotlivých bodů pod jednotlivá pořadová čísla programu jednání ZO, nikoliv an block jako onehdy, kdy byly body uvedeny namísto jednotlivě v jakémsi nic neříkajícím soubor bodů zastupitele Kopeckého a pak, v rozporu zákona o obcích, šmahem vyřazeny z jednání. Ostatně šlo z Vaší strany o hrubé porušení zákona , to Vám bylo kompetentními orgány vytknuto a dostalo se Vám poučení jak se má řídit jednání zastupitelstva. Proto věřím, že se stejné fatální chyby nedopustíte. Rád bych Vás ujistil, že budu velice rád, pokud již začněte tentokrát mnou navrhované body vnímat jako snahu pomoci obci a občanům Trnové a nikoliv jako aktivitu někoho, kdo Vás zahrnuje zbytečnostmi. Že nejde o zbytečnosti se může přesvědčit každý sám při pohledu na seznam bodů, které žádám o zařazení do jednání zastupitelstva. Pevně věřím, že Vaše SNK „Pro obec a občany“ nezneužije svého majoritního postavení v zastupitelstvu a nevyřadí tyto bodu z programu zasedání. Byl by to výsměch občanům Trnové.

Tento dopis publikuji otevřenou formou též na našem webu Čisté Trnové http://www.trnovane.cz/. Bohužel, již třetí otevřený dopis, avšak bez Vaší odezvy a především kroků k nápravě…

Přehled bodů požadovaných k zařazení do programu zasedání zastupitelstva obce Trnové 25.6. 2018 (tučná kurz. název bodu, obyč.komentář):

 

  • Zahájení aktivity spojené s auditem osvětlení obce a definitivním vyřešením osvětlení hodného začátku 21.století  

(Dodavatelé se již ozvali. Pokračovat v přípravách a jednáních o nabídce…)

  • Dokončení opravy kruhového objezdu.

(Doposud nebyl, ani nebylo zahájeno vyjednávání s firmou, která nekvalitní opravu prováděla, ač bez faktury. Nutno vyřešit s veškerou naléhavostí a pro příště uzavírat ve věcech zakázek obce smlouvy písemnou formou.)

  • Výzva k jednání právního zástupce pana Kryla s majiteli povrchů vozovek , chodníků a osvětlení. 

(Připravit právní výzvu, aby vše opravili, uvedli do pořádku, uhradili náklady za opravy, údržbu, úklid sněhu a spotřebu elektrické energie za uplynulé roky a poté předali neúplatně do vlastnictví obce. V případě, že pan Kryl zadání nepochopil či nezvládá, požádat o pomoc jiného právníka.)

  • Jednání s panem Kubíkem, právním zástupce společnosti S.O.N.Y. ve věci předání čističky odpadních vod (či její rekonstrukce na náklady S.O.N.Y), vozovek, chodníků a osvětlení obci Trnová.  

(Tento úkol je nesplněn už řadu měsíců bez vysvětlení prolongace.)

  • Okamžité zahájení jednání s majiteli povrchů pozemků od kruhového objezdu k Borové. 

(Zde by měla vést pěšina pro pěší, kteří jsou jinak ohrožováni frekventovaným dopravním ruchem. Za 8 měsíců – od listopadu 2017 – vyjednávání nepokročila ani o píď… respektive právník Kryl jednal o pozemcích, namísto o využití povrchu bez změny vlastnictví…)

  • Zahájení opravy historických sloupů vjezdové brány před OÚ. 

(Je vizitkou při vstupu do obce a nyní je hanbou obce. Řešení se hledá, bez zjevného výsledku, taktéž velice dlouhou dobu, pokud nevlastníme pozemek pod jedním sloupem, je nezbytné jej odkoupit.)

  • Dokončení šetření kolem nepovolených staveb a přestaveb chat na rodinné domky – pokud se takové vyskytují – v chatové oblasti.  

(Zapojit do tohoto procesu Stavební úřad v Mníšku, v případě nezájmu o řešení a neochoty celou věc řešit intervencí přes Krajský úřad. Kauza chat je v běhu už dva roky bez zjevného posunu. Namísto kontroly na místě se vše přesunulo do stádia korespondenční ankety. V případě rekolaudace černých staveb (pokud existují) na RD by vznikly obci vůči jejich majitelům takové povinnosti, které by byly pro rozpočet obce fatální.)

  • Upořádání systému odpadového hospodářství v obci. 

(Umístění nových kontejnerů, odstranění nevhodně umístěných kontejnerů u vstupní brány do obce, instalace kamer nad sběrnými místy, řešení odpadů pro nové občany z řadových domů, získání nového pozemku na koncentraci kontejnerů.)

  • Příprava nové dopravní vyhlášky v obci

(Stanovení pravidel pro stání vozidel, zákazů stání, definice překážek v provozu a řešení zpoplatnění dlouhodobého stání na vybraných místech.)

  • Odstranění nevhodně skladovaného šrotu před garáží hasičů.

 

Alexandr  Kopeckij,

zastupitel a předseda kontrolního výboru

Facebooktwittergoogle_plus

ČERNÁ SKLÁDKA… ANEB OD DÍRY DO NITRA ZEMĚ K CHEOPSOVĚ PYRAMIDĚ?

Trnová, jak známo, je obec mimořádná. Hodná zápisu do Guinnessovy knihy rekordů . Je jedinou evropskou obcí, jejíž pitná voda tryská z Vltavy, zatímco penězovody za ni končí na Seychelských ostrovech. Máme tu jako jediní kolonie cikád trnkových, akusticky dodávajících Trnové uprostřed české kotliny ryze subtropický charakter. Je zde pietní místo bez piety – tam, kde vznikala česká národní hymna, nenajdeme jedinou důstojnou připomínku na skladatele Františka Škroupa.

A nyní, jak patrno, vzniká na jižním okraji Trnové další rarita – nevídaná díra do nitra Země na pozemku 216/11… A co víc – vytěžená zemina se přemisťuje tajuplnou obří tatrovkou bez registrační značky až na pozemek 139/193 – ten náleží do vlastnictví slavného fotbalového internacionála Petra Čecha. Úvaha o tom, že by strážce fotbalové svatyně na svém trnovském palouku zahájil v brzké době  stavbu repliky Cheopsovy pyramidy, se nejeví jako pravděpodobná. Spíše jsme svědky vzniku další černé skládky, které v Trnové přibývají jako houby po dešti. Přesněji řečeno, zatímco počasí houbám nepřeje, skládka hlušiny utěšeně roste… A s ní i široká překladní magistrála uprostřed přírody. Tatra není horské kolo a žádá si svůj prostor. Dobrá zpráva pro novodobé Stachanovce – místa je na goalkeeperově pozemku ještě více než dost a okolní příroda kolům tatrovky i nadále ochotně ustupuje…

Zastupitelé za Čistou Trnovou včera upozornili pana starostu Moravčíka na vzniklou situaci, je nyní na něm, jeho autoritě, schopnostech a hbitosti, jak situace zvládne vyřešit. Jen on a jeho místostarosta Nezbeda mají, coby Obecní úřad,  v rukou všechny prostředky k tomu, aby situaci zvládli. Nechme se překvapit… 

.

 

Facebooktwittergoogle_plus

Oznámení o nakládání s osobními údaji na webu ČT

Vážení odběratelé aktualit z webu Čisté Trnové,

dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR).

Vzhledem k tomu, že jste registrováni na našem webu k odběru aktualit, chtěli jsem Vás ujistit, že v rámci tohoto webu jsou vedeny jen informace, které jste zadali do formuláře při přihlášení k odběru aktualit, tedy jméno, příjmení a emailová adresa.

Informace nesdílíme s žádnou třetí stranou.

Samozřejmě, pokud nebudete souhlasit s dalším vedením Vašich údajů v rámci webu a s rozesíláním novinek, máte vždy možnost odběr ukončit kliknutím na odkaz v patičce tohoto emailu nebo zasláním emailu na CistaTrnova@volny.cz.

S pozdravem
Čistá Trnová – Žijme lépe

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ