SOUD O VODOVODNÍ INFRASTRUKTURU POKRAČUJE

Zlatá TrnováPo úspěšném červnovém odvolání obce Trnová u Krajského soudu proti rozsudku Okresního soudu pro Prahu západ z   23. 2. 2016, následovala další soudní jednání. Spor o vlastnictví vodovodní infrastruktury mezi žalobcem – obcí Trnovou a žalovaným – S.O.N.Y. International Proprietary Limited se tak vrátil znovu k témuž Okresnímu soudu a téže předsedkyni senátu paní JUDr. Simoně Kačerové. Abychom jako obec uspěli, musela by paní soudkyně v rámci dalších jednání soudu a  na základě výslechů svědků dospět k opačnému závěru, než ke kterému dospěla v rozsudku při prvním kole procesu.

První projednávání složité kauzy po našem úspěšném odvolání se u Okresního soudu proběhlo 21. září tohoto roku s tím, že další  jednání spojené s výslechem svědků bylo stanoveno na 23. listopadu – tedy na minulou středu.

Toto soudní řízení mělo bohužel (pokud by nešlo o majetek v řádech desítek miliónů korun) chvílemi poněkud komediální charakter.

  • Jednak pro „zaneprázdněnost“ se nedostavila paní Helena Dvořáková, klíčová osoba pro objasnění všech souvisejících událostí spojených s naplněním, respektive nenaplněním Rámcové smlouvy o nabytí infrastruktury mezi obcí Trnová a investorem, společností C.B.C. – Czech Build Company a.s.
  • Právě paní Dvořáková byla předsedou představenstva C.B.C. – Czech Build Company a.s.od roku 2008 a likvidátorkou téže společnosti od r. 2015. Byla též i členkou dozorčí rady Vodárny Trnová a.s. v letech 2008 až 2011.
  • Svědkyně tedy měla a mohla zcela transparentně objasnit majetkový vztah investora k předmětu díla zhotoveného na základě Rámcové smlouvy a zcela nejasný, nelegitimní a neoprávněný (z pohledu obce Trnová) převod díla na Vodárnu Trnová a.s. a následný neoprávněný prodej tohoto majetku (opět z pohledu obce Trnová) do vlastnictví S.O.N.Y. International Proprietary Limited ze Seychelských ostrovů.
  • Současně pak paní Helena Dvořáková nezprostila mlčenlivosti JUDr. Pavla Čižovského, který v inkriminované době byl právním zástupcem C.B.C. – Czech Build Company a.s. a mohl přinést významné, ne-li rozhodující svědectví, jež mohlo vnést jasno do celého soudního sporu. K nezproštění mlčenlivosti se paní Dvořáková rozhodla zcela nečekaně (?) pouhé dva dny před jednáním soudu lakonickou větou: JUDr. Pavla Čížkovského nebudu zprošťovat mlčenlivosti.“
  • Další svědek pan Miroslav Frouz, někdejší předseda představenstva C.B.C. – Czech Build Company a.s. v letech 2001 až 2006, tedy investora a smluvní strany Rámcové smlouvy, před soudem působil, jakoby ho postihla retrográdní amnézie – neschopnost vybavit si poznatky a zážitky uchované před nějakým spouštěcím stimulem. Těžko říci, co takovým stimulem bylo, nicméně pan Frouz se nerozpomněl na nic podstatného, co by vneslo do kauzy trochu světla, nejčastěji opakoval, že od událostí, na něž se ptala paní předsedkyně senátu, uběhla příliš dlouhá doba. Odvolával se několikrát na paní Blatnou, která podle něj  v C.B.C. působila, přičemž panu Frouzovi,  ale i soudu, unikla dosti podstatná drobnost – paní Blatná i paní Dvořáková jsou jedna a ta samá osoba. Je jen dobře, že u soudu nezaznělo i třetí příjmení nepřítomné svědkyně – Dvorská, čímž by se situace ještě více znepřehlednila.
  • Je škoda, že k soudu opět nedorazil ani pan starosta Trnové, ani pan místostarosta či někdo ze SNK „Pro obec a občany“ – není to sice jejich povinnost, nicméně takový flagrantní nezájem dvou hlavních reprezentantů obce nepůsobí před soudem nejlépe a může utvrzovat předsedkyni senátu v tom, že její původní rozsudek, kvůli němuž jsme se úspěšně odvolali, byl správný a právní nezájem obce o majetek je v Trnové vytrvalým stavem…
  • Jediné racionální a konstruktivně hodnotné svědectví pak zaznělo z úst paní Magdalény Dyršmídové, zastupitelky obce Trnová v roce 2004, kdy byla uzavřena Rámcová smlouva mezi obcí Trnová a investorem. Popsala běh událostí s naprostou přesností a v relevantních souvislostech i podstatných detailech. Toto svědectví však zjevně nezapadalo do konceptu právního zástupce S.O.N.Y. International Proprietary Limited ze Seychelských ostrovů pana Mgr., Ing., Ing. Tomáše Kubíka (svého času současně i právního zástupce společnosti Reinwasser). Cíleně konstruovanými otázkami k paní Dyršmídové se zřejmě snažil zpochybnit její svědectví v souvislosti s její prací pro obec a z toho snad (???)  plynoucí podjatostí.

Další výslechy svědků byly soudem nařízeny na 10. ledna příštího roku. Měla by se k němu dostavit i svědkyně paní Helena Dvořáková.

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plus

Úprava vody dokončena – Trnová má jednu z nejkvalitnějších pitných vod v ČR !

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás již dříve informovali, proces doladění úpravy vody v trnovském vodovodu je již u konce a dle sdělení odpovědných pracovníků je nyní kvalita trnovské vody na jedné z nejlepších úrovní v ČR.

Zástupci VaK Beroun i další odborníci, kteří se na procesu zdokonalení úpravy vody podíleli by měli zájem uspořádat seminář s občany Trnové, kde by byla shrnuta veškerá problematika úpravy vody v naší obci včetně doposud provedených opatření a nastíněn výhled, jakým směrem se celá situace s vodou bude ubírat v následujících měsících.

Setkání je plánováno jako přátelské a pracovní a bude organizováno ve spolupráci s naším sdružením SNK Čistá Trnová. Předběžně jsou pozváni doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. z firmy W&ET Team (autor originálního technického řešení), pan ředitel VaK Beroun Mgr. Jiří Paul, ing. Peroutka – auditor, vynikající zástupce hygieny MUDr. František Kožíšek, CSc (autor podrobné expertizy kvality vody z hygienického hlediska), případně i další zástupci Krajské hygienické stanice.

Předpokládaný termín bude v druhé polovině září, o přesném termínu Vás budeme informovat. Bude připravena krátká prezentace s dataprojekcí a následovat bude diskuse o všem, co bude Vás – občany zajímat.

Předpokládaný program semináře by zahrnoval následující body:

 • Představení změn v procesu úpravy vody v Trnové
 • Cenová politika VaK do dalšího období
 • Zpráva o přivaděči – jak to je s věcným břemenem, územním rozhodnutím, stavebním povolením, jaké překážky se mohou vyskytnout, reálný termín dokončení
 • Možnosti získání dotací,  spolupráce s Klíncem jako spoluinvestorem atd.
 • Diskuse s občany

O podrobnostech Vás budeme včas informovat.

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich