Voda v Trnové opět předmětem zájmu médií

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit na dva mediální příspěvky, které byly odvysílány dne 8.8.2016 a týkají se kvality vody v Trnové:

ČT1 – Události v regionech v 18:00
čas 8:24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/

CT1

Prima – Zprávy v 18:55
čas 3:14
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-8-8-2016

PRIMA

Facebooktwittergoogle_plus

SKVĚLÉ ZPRÁVY! PITNÁ VODA V TRNOVÉ BEZ OMEZENÍ!

Vážení spoluobčané,

na základě zprávy VAK Beroun je po dohodě s KHS voda v Trnové prohlášena od 8.8.2016 za pitnou bez omezení-viz zde:

Oznámení

Tisková zpráva

Konečně jsme se po řadě měsíců dočkali této chvíle, v níž vyústila trvalá snaha našich zastupitelů za SNK Čistá Trnová o nalezení spolehlivého provozovatele a zlepšení kvality naší vody. Po neblahých zkušenostech s firmou Reinwasser (vzpomeňme např. na situaci vloni v létě) jsme iniciovali technický audit infrastruktury, který odhalil řadu nedostatků v provozování úpravny vody. Nový provozovatel VAK Beroun musel do technologie investovat nemalé časové i finanční prostředky, abychom mohli bez obav vodu z našich kohoutků pít.

Zároveň jsme iniciovali žalobu na určení vlastnictví vodovodní infrastruktury, kterou v současné době projednává soud. Doufáme, že i v této oblasti budeme úspěšní.

Přejeme Vám pěkný zbytek léta s doušky čisté vody a děkujeme VAK Beroun za jejich přístup a pracovní nasazení v Trnové!

Facebooktwittergoogle_plus

Ředitel Paul: „Pitná voda v Trnové již koncem měsíce!“

Jak jsme Vás na webu Čisté Trnové průběžně informovali, společnost VAK Beroun vynakládá takřka půl roku velké úsilí za nemalých finančních nákladů, aby uvedla vodovodní infrastrukturu do pořádku. Aby se Trnované mohli bez obav napít vody z domovních kohoutků. I to vypovídá o tom, co vše musela zanedbat společnost Reinwasser, lepší je nedomýšlet, co vše jsme v uplynulém období v Trnové pili…

Potíže s vodou by v Trnové měly nyní definitivně skončit. Provozovatel vodovodu VAK Beroun spustil minulý týden mikrofiltrační jednotku, která představuje důležitý prvek pro zajištění kvality vody. „Od května, kdy jsme vyhlásili vodu pitnou po převaření, byla voda v Trnové naprosto v pořádku po chemické stránce. Vyhlásit vodu jako pitnou bez omezení nám umožní instalace prvního ze dvou nových klíčových technologických prvků, kterými jsou mikrofiltrace a dezinfekce UV zářením“, říká Jiří Paul, ředitel společnosti VAK Beroun. Mikrofiltrační jednotka je schopna upravit množství vody odpovídající průměrné spotřebě v Trnové. V době větších odběrů musí souběžně běžet i původní technologie. To je důvod, proč se na vodojemu v Trnové instaluje také dezinfekce UV zářením a filtry s aktivním uhlím. „Na úpravách původní technologie i návrhu nové jsme spolupracovali s odborníky, kteří patří mezi vodárenskou špičku v republice. Máme tak jistotu, že používáme to nejlepší, co v současnosti obor nabízí,“ vysvětluje ředitel Paul.

Provozovatel má k dnešnímu dni k dispozici řadu zcela vyhovujících vzorků a čeká na analýzy z konce minulého týdne, kdy byla uvedena do provozu mikrofiltrace. Průběžně výsledky konzultuje s hygieniky a předpokládá, že pitnou vodu vyhlásí nejpozději do konce měsíce. Do té doby bude dokončena instalace UV lampy a filtrů s aktivním uhlím. „Naši lidé odvedli skvělou práci. Umístění nových technologií a jejich napojení bylo s ohledem na nedostatek místa problémem, kterému museli věnovat velké množství úsilí a času,“ oceňuje práci svých kolegů Jan Kolář, vedoucí provozu. Seznámit se blíže se zařízením úpravny budou mít občané Trnové možnost po prázdninách, kdy provozovatel chystá den otevřených dveří v úpravně a čistírně odpadních vod.

009

Jak patrno, „kauza voda“ v Trnové směřuje do úspěšného finále. Nutno dodat, že všemu napomohl audit vodovodní infrastruktury, prosazovaný dlouhodobě zastupiteli a sympatizanty SNK za Čistou Trnovou. Nakonec byl provedený panem Ing. Peroutkou ve spolupráci se špičkovými specialisty. Jeho průběžné i konečné výsledky byly z hlediska odborníků i odběratelů vody otřesné, což potvrdila i stanoviska kompetentních pracovníků  na Ministerstvu zemědělství. Situace vyústila i v to, že se otevřela otázka vlastnictví infrastruktury. Naše další korky vedly k tomu, že společnost S.O.N.Y. ze Seychelských ostrovů již není neomezeným vlastníkem, ale „jen“ spoluvlastníkem infrastruktury. Soudní proces, který v současné době obec Trnové vede se společností S.O.N.Y., pak sleduje, aby vlastníkem infrastruktury byla výhradně obec Trnová, jak vyplývá z tzv. Rámcové smlouvy mezi investorem a obcí. Liknavostí a neakceschopností předešlých zastupitelstev však bohužel došlo k tomu, že prokazatelně obecní majetek se ocitl v cizích rukou. Náprava je bohužel zdlouhavá, nejistá konečným výsledkem  a stojí značné finanční prostředky. O dalším vývoji budeme návštěvníky našeho webu informovat.

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich